Insinööritoimisto 2K

Jätekelpoisuuden selvitys

Betoni- ja tiilijätteen kaatopaikkakelpoisuus

Kaatopaikkakelpoisuustestaus voidaan tehdä rakennuksesta tai rakennelmasta ennen sen purkamista. Testillä todennetaan, että kaatopaikka voi vastaan ottaa purettavat betoni- tai tiilijätteet. Kaatopaikkakelpoisuustesti tulee tehdä erikseen tiili- ja betonijätteelle. Jäte luokitellaan pysyvään, tavanomaiseen tai vaaralliseen jätteeseen.
Kaatopaikkakelpoisuuden todentamisella pyritään varmistamaan, että jätteen sijoittaminen kaatopaikalle on turvallista pitkälläkin aikavälillä ja sen perusteella voidaan arvioida syntyvän jätevirran kustannusvaikutuksia purkuhankkeelle.

Betonin hyötykäyttökelpoisuus

Betonin hyötykäyttökelpoisuustestillä selvitetään, voidaanko purettavasta rakennuksesta syntyvää betonijätettä hyödyntää maarakentamisessa (MARA-asetus). Lähtökohtaisesti hyötykäyttökelpoisuustesti on tehtävä jo puretusta ja läjitetystä rakennuksesta. Testi on mahdollista tehdä suuntaa-antavana myös pystyssä olevasta rakennuksesta, jolloin saadaan arvokasta tietoa betonijätteen hyödyntämismahdollisuuksista ennen purkuhanketta.


Soita 020 734 6222 Lähetä sähköpostia Ota yhteyttä

Kiinnostavia aiheita

Rakennuksen energiatodistus lyhyesti

Lue lisää...

Pientalon syyshuolto

Lue lisää...
puhtaudenhallinta

Kvartsipöly ja pölynhallinta työmaalla

Lue lisää...

Onko (betoni)julkisivu kunnossa?

Lue lisää...

Muista ryömintätilan tuuletus!

Lue lisää...

Mikä meidän sisäilmaa vaivaa?

Lue lisää...