Insinööritoimisto 2K

Rakennuksen energiatodistus lyhyesti

 

Mikä on energiatodistus?

Energiatodistus on rakennukselle tehtävä todistus, jonka avulla eri rakennusten energiankulutusta voidaan vertailla. Todistuksessa on näkyvissä E-luku, joka perustuu laskennalliseen energiatehokkuuteen. E-luvun avulla rakennukset jaetaan eri luokkiin sen mukaan, miten energiatehokkaita rakennukset ovat. Luokitus on A-G, joista A vastaa kaikkein energiatehokkainta tasoa ja G energiatehokkuudeltaan heikointa tasoa. Esimerkiksi uudet pientalot sijoittuvat nykyään tyypillisesti luokkaan B tai luokkaan A, jos panostetaan erityisesti energiatehokkaisiin ratkaisuihin. Vanhemmat talot taas tavanomaisesti alempiin luokkiin.

On hyvä huomioida, että laskenta perustuu vakioituun käyttöön, ei siis rakennuksen toteutuneeseen energiankulutukseen. Joku voisi kysyä, että miksi ihmeessä. Jos olen säästäväinen energiankäyttäjä, eikä kulutukseni ole lainkaan sitä mitä todistuksessa seisoo, enkö voisi hyödyntää sitä saadakseni paremman todistuksen? Näin ei kuitenkaan voi tehdä ja syy voidaan kiteyttää yhteen sanaan: vertailukelpoisuus. Tarkoituksena on pystyä vertailemaan rakennusten ominaisuuksia, ei asukkaiden kulutustottumuksia.

Esimerkiksi lapsiperheellä kuluu todennäköisesti enemmän vaikkapa lämmintä käyttövettä kuin identtisessä talossa yksin asuvalla henkilöllä. Vakioidulla käytöllä pyritään siis tasaamaan asukkaiden välisiä eroja energian käytössä. Näin ostaja teoriassa voi myynti-ilmoituksia selatessaan vertailla rakennuksia mahdollisimman tasapuolisesti.

Vaikka laskenta ei perustukaan todellisiin kulutustietoihin, ne ilmoitetaan todistuksessa aina, jos ne ovat saatavissa, koska nykyinen omistaja voi saada niistä arvokasta tietoa oman kulutuksensa muuttamiseen.

Milloin energiatodistusta tarvitaan?

Uudistaloille energiatodistus laaditaan aina osana rakennuksen energiaselvitystä. Olemassa oleville rakennuksille energiatodistus tarvitaan pääsääntöisesti aina silloin, kun kiinteistö tai asunto myydään tai vuokrataan yhtä vuotta pidemmälle ajanjaksolle. Lain mukaan rakennuksen energialuokan pitää olla näkyvissä myös myynti- tai vuokrausilmoituksessa.

On kuitenkin olemassa tiettyjä tilanteita, joissa energiatodistusta ei tarvita tai voidaan käyttää kevennettyä energiatodistusmenettelyä. Esimerkiksi loma-asunnolle tai alle 50 m2 kokoiselle rakennukselle energiatodistusta ei tarvitse hankkia. Kevennettyä energiatodistusmenettelyä käytettäessä rakennukselle hankitaan yleisluontoinen todistus, joka on julkisesti saatavilla. Kevennettyä menettelyä voidaan hyödyntää esimerkiksi lähisukulaisten välisessä myynnissä ja vuokrauksessa tai kiinteistön arvon ollessa riittävän vähäinen. Arvo katsotaan vähäiseksi, jos myyntihinta on alle 50 000 € tai vuokra on alle 350 € kuukaudessa.

Kuka voi laatia energiatodistuksen ja mistä voin hankkia sellaisen?

Energiatodistuksen voi laatia vain pätevöitynyt energiatodistuksen laatija. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA pitää kirjaa kaikista pätevistä tekijöistä ja heidät voi löytää osoitteesta: https://www.energiatodistusrekisteri.fi/. Laadittu energiatodistus on voimassa 10 vuotta.

 

Tiia Suikkanen, tutkimusinsinööri

 

Tarvitsetko energiatodistuksen? Tilaa energiatodistus erikseen tai esimerkiksi asuntokaupan kuntotarkastuksen yhteyteen. Teemme pientalojen lisäksi energiatodistukset myös rivitaloille, kerrostaloille ja muille rakennuksille. 


Soita 020 734 6222 Lähetä sähköpostia Ota yhteyttä Tutustu palveluihin Lue lisää artikkeleita