Insinööritoimisto 2K

Sisäilman ja kiinteistön kunto

Kiinteistön vanhetessa sen tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet vanhenevat. Rakenteiden teknisten käyttöikien ylittyessä rakenteisiin voi alkaa muodostua rakenteellisia ongelmia sekä kosteus- ja mikrobivaurioita, joiden seurauksena mm. sisäilman laatu voi heikentyä, mikä voi johtaa sisäilmaongelmiin. Vauriot voivat myös johtua ennen tavanomaisen, mutta nykytiedon valossa ongelmalliseksi tunnustetun, rakenteen rakennefysikaalisesta toiminnasta tietyissä olosuhteissa.

Toisaalta sisäilmaongelmia voi ilmetä myös uudessa, hyvin pidetyssäkin rakennuksessa, jos esimerkiksi rakennusmateriaaleista itsessään vapautuu haitallisia yhdisteitä sisäilmaan tai ilmanvaihto ei toimi suunnitellusti.
Kokeneet asiantuntijamme sekä laaja tutkimuskalustomme takaavat laadukkaat palvelut kiinteistön kunnon ja sisäilman tutkimiseen.