Insinööritoimisto 2K

Asbesti- ja haitta-aineet

Rakentamisessa on aikoinaan käytetty materiaaleja, joiden on sittemmin todettu sisältävän ihmisen terveydelle haitallisia aineita, eli haitta-aineita. Tyypillisimpiä haitta-aineita asbestin lisäksi ovat PAH- ja PCB-yhdisteetsekä erilaiset raskasmetalliyhdisteet kuten lyijy. On tavallista, että terveydelle haitallisia yhdisteitä sisältävä rakennusmateriaali on saastuttanut myös ympärillä olevia rakenteita. Näin ollen myös rakenteet, jotka lähtökohtaisesti ovat olleet haitta-ainevapaita, voivat sisältää terveydelle haitallisia yhdisteitä.

Asbestikartoitus tulee tehdä aina, jos rakennushankkeeseen voi sisältyä asbestitöitä tehdään korjaus- tai purkutöitä ennen vuotta 1994 rakennetussa rakennuksessa. Muiden haitta-aineiden kartoittaminen asbestikartoituksen yhteydessä on järkevää, jotta varmistetaan rakennuksen käyttäjien sekä rakennus- tai purkutyötä tekevien ihmisten turvallisuus, ympäristönsuojelua unohtamatta.