Insinööritoimisto 2K

Valvonta ja laadunvarmistus

Valvoja seuraa rakennushankkeen toteutumista. Kolmannen osapuolen valvonta tuo puolueettoman näkemyksen ja parantaa kohteen laadunvalvontaa. Valvojan tehtävänä on varmistaa, että rakennus toteutetaan sopimuksenmukaisesti.

Hän myös hyödyntää asiantuntijuuttaan virheiden ja ongelmien ennaltaehkäisyssä.